קווי יסוד בהתפתחות הגיאוגרפית של ירושלים, 1985-1860

דוד עמירן * חיבור זה הינו עיבור מורחב ומעודכן של מאמר שהתפרסם בשנת 1973 בספר Urban Geography of Jerusalem : A Companion Volume to the Atlas of Jerusalem בעריכתם של ד . עמירן , א . שחר וי . קמחי , הוצאת מסדה פרס , ירושלים . המחבר הוא פרופסור לגאוגרפיה ( בגימלאות ) באוניברסיטה העברית בירושלים , ושימש בשנים 1978-85 מנהלו של מכון ירושלים לחקר ישראל .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל