תוכן העניינים

דוד עמירן / קווי יסוד בהתפתחותה של ירושלים 1985-1860 9 הרקע 11 העיר העתיקה 15 התפתחותה של ירושלים שמחוץ לחומות 24 שלבים בהתפתחות העיר 28 התפתחותה של ירושלים לאחר מלחמת השחרור 47 איחוד ירושלים והשפעתו על התפתחות העיר 51 השכונות החיצוניות 60 הרחבתה של ירושלים מעבר לגבול המונציפלי 63 נספח ירושלים המזרחית 71 אלי שילר / קווים להתפתחותה של ירושלים המזרחית ( 1967-1948 ) 83 אורי שטנדל / השכונות הערביות במזרח ירושלים 91 אלי שילר / הרובע המוסלמי בעיר העתיקה 99 רמי יזרעאל / מערת צדקיהו  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל