שכונת הגנים תלפיות שנוסדה ‭.1922-ב‬ צילום ‭1926-מ‬ לערך.