הערות לביבליוגרפיה

הנושא המרכזי של הספר , השער השלישי , המתאר את פעילותו הדיפלומטית של הרצל , בנוי כולו על חומר ארכיוני . שני השערים הראשונים , המתארים את הרקע הנרחב לפעילות זו , מבוססים על קריאה והפנמה של ספרים רבים בשפות שונות , שאיפשרו לי לתת תמונה חיה של אירופה , האגן המזרחי של הים התיכון ושל מצב היהודים בשלהי המאה ה . 19 נוסף לספרי ההיסטוריה השונים וקבצי המסמכים שפורסמו על ידי משרדי החוץ של המעצמות הגדולות של התקופה , קראתי גם יומנים , אוטוביוגרפיות , זכרונות , ביוגרפיות , פרוטוקולים של קונגרסים של המעצמות הגדולות , ועידות ומפגשים מדיניים , חוזי שלום , ספרי התכתבות ועיתונים של התקופה ( בעיקר את ה"נויא פראיא . ( "פראסא כן קראתי ספרות יפה מן המאה ה 19 ועליה , וגם ספרי ביקורת על התקופה . היות ושורשי המנטאליות של שלהי המאה ה 19 היו בראשית המאה , התחלתי את מסע הקריאה מ"קונגרס וינה" , 1815-1814 שצייר את המפה הגיאו פוליטית והשלטונית החדשה של אירופה אחרי המלחמות של המהפכה הצרפתית הגדולה ושל נפוליאון . התוודעתי גם לספרים הדנים בגישה חדשה לכתיבת ההיסטוריה ולמודרניזציה של ההיסטוריוגרפיה , נושאים שבהם עוסקים...  אל הספר
מוסד ביאליק

הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית