אפילוג מבט אחורה אל סוף המאה ה־19

( מנטאליות , מושגים , תוכנות ) המביט אחורה אל סוף המאה ה , 19 מגלה שהוא אינו מסתכל אל "העולם של אתמול" כביטויו של הסופר סטפן צווייג , אלא אל "העולם של . "שלשום מעידן הפוסט מודרניזם והגלובליזציה , המחשב והטלוויזיה , חקר החלל והביוטכנולוגיה , הסטרוקטורליזם והדה קונסטרוקציה , האינטרנט והטלפון הסלולארי , הוא מביט אל עולם שבו מופיעים מכשירי הטלפון הראשונים . המרחק הטכנולוגי הוא עצום , המרחק התרבותי הוא גדול , המרחק המנטאלי הוא גדול מאוד . מושגים רבים מסוף המאה ה 19 נשארו בשפה השימושית שלנו , אבל היום יש להם משמעות שונה . שוני זה מבטא במידה רבה את המהפכה המנטאלית שחלה בעולם במשך המאה ה 20 הדינאמית , ההפכפכה , העקובה מדם , שעברה תקופות של שפל עמוק ושל גאות רבה ו שהחלה עם תורת הייחסות של איינשטיין ועם תקוות רבות , שידעה שתי מלחמות עולם ומלחמה קרה אחת , שואה ללא תקדים שהשמידה בצורה שטנית ושיטתית כמעט את כל יהודי אירופה ; שגילתה תרופות חדשות מופלאות והגיעה אל הירח והכוכבים . מאה שראתה את עצמאותה של הודו , את תקומתה של מדינת ישראל ואת עצמאותן של מדינות אסיה ואפריקה שהיו מושבות של מעצמות אירופ...  אל הספר
מוסד ביאליק

הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית