פרק עשרים המלך והאפיפיור, ינואר 1904

" המלך והאפיפיור" — היה שמו של פרק ארוך ומפותל בתולדותיה של אירופה הנוצרית בימי הביניים . האפיפיור הכתיר את מלך גרמניה — במשך הדורות — לקיסר שמשל על '' הקיסרות הרומית . "הקדושה כשהיחסים בין המלך והאפיפיור היו טובים , היה שלום באירופה המרכזית , כאשר לא היו טובים , היו מלחמות ותמרונים דיפלומטים משני הצדדים . " המלך והאפיפיור" — זה גם שמו של פרק אחד בפעילותו הדיפלומטית של תיאודור הרצל . אכן , בינואר , 1904 בא הרצל לרומא , בירת איטליה , ונתקבל לראיון הן על ידי המלך והן על ידי האפיפיור . המילים : מלך , אפיפיור , רומא — בצירוף זה או בצירופים אחרים , ממלאות תפקיד חשוב בהיסטוריה של היהודים באירופה . בימי הביניים ובעת החדשה היו "יהודים של האפיפיור" ו"יהודים של . "המלך בימי מלחמות , מצבם של אלה ושל אלה היה גרוע . למילים 1 מלך , איטליה , רומא נתווספה במאה ה 19 משמעות נוספת . התנועה הלאומית האיטלקית , שהייתה אהודה באירופה המערבית , שאבה את מקורותיה הספרותיים מן התנ"ך , ושירת השבויים היהודים המובלים לבבל על ידי נבוכדנצר , שירה שהולחנה על ידי ג'וספה ורדי , באופרה , "נבוקו" הייתה ההמנון של כל שוחרי ...  אל הספר
מוסד ביאליק

הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית