פרק שישה־עשר אלטנוילנד (1902), חזון מדינת העתיד או: דוד ליטוואק, ראשיד ביי ו"החברה החדשה"

ב , 1902 בראשית המאה ה , 20 הופיע ספרו של תיאודור הרצל "אלטנוילנד" ( ארץ חדשה נושנה . ( הספר דן בנושא בעל אופי אוניברסאלי : האדם , המדינה והחברה . ב"אלטנוילנד" מתוארת מדינת היהודים העתידה לקום , על פי החזון הציוני הומניסטי של הרצל ושל עמיתיו : ברם , הרצל הביע ברומן שלו את דעתו על דמותה של מדינת העתיד בכלל , ועל יחסי הגומלין הרצויים בין "חברה" לבין . "מדינה" לפיכך , מדינת היהודים הפותרת את בעיית היהודים , יכולה , בנוסף לכך , לשמש גם כמעבדה לניסויים חברתיים , במיקרוקוסמוס , ממנו אפשר להקיש לגבי המקרוקוסמוס . יחסי הגומלין הנאותים בין "מדינה" ל"חברה" גורמים לכך שזוהי מדינה מיוחדת במינה , מודרנית , דמוקרטית , סובלנית ; היא גם מדינת היהודים הקולטת את יהודי הגולה וגם מדינה של כל אזרחיה , שסיסמתה היא : בן אדם אתה אחי ! מדינה זו נראתה אוטופית בעיני רבים . אבל הקוראים הנבונים ביותר , האמינו כי בתקופה שבה המצאות מופלאות אפשרו התפתחות טכנית וכלכלית ללא תקדים , אפשר לבנות עתיד טוב יותר לאנושות מן ההווה המלא בעיות פוליטיות וחברתיות מעיקות . קוראים אלה ראו כאן דוגמה שאפשר ללמוד ממנה , והם בוודאי גם...  אל הספר
מוסד ביאליק

הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית