שער שלישי הרצל, הקיסר, 'יילדיז־קיוסק' וממשלת באלפור