מצבת קבורה של ליב, בנו של מרדכי מדליה, בעל טחנת הקמח באזור פלוגיה, שנרצח בידי פורעים