אתרים בערבה במפת מידבא (שלא נמצאו בהם שרידים ביזאנטים)