מכתבים למערכת

נתונים נוספים לתארוכה המאוחר של מפת מידבא ? ברשימתו "הצעה חדשה לתארוך מפת מידבא" "אריאל" ) 6 וו , עמ' , ( 74-74 הציע דן בהט , בניגוד למקובל , לתארך את המפה לראשית התקופה המוסלמית . בשיטת התארוך הוא הולך בדרכו של מ . אבי יונה ומסתמך על מה שמופיע במפה ולא על מה שאין בה . ברצוני להביא פרט נוסף , שאולי יש בו כדי לחזק את הצעת התארוך החדשה . בקטע הקטן במפה , שבו נשתמר תאור אזור הערבה מופיעים השמות פרסידיון , תמרה ומואה ( דף ד' מס' , 22-20 לפי שיטת אבי יונה . ( לפי מיקומם במפה אתרים אלה מצויים מדרום לים המלח ולמרגלות הרי הנגב , כלומר , בחלק המערבי של הערבה . החלק המזרחי של עמק הערבה חסר במפה ולפיכך לא ניתן להתייחס אליו . החפירות הארכיאולוגיות שנערכו בשני העשורים האחרונים באתרי הערבה לימדונו , שאין בהם אתרים ביזאנטיים ! כך המצב בעין חצבה , המזוהה היום בוודאות עם תמר , היא תמרה של מפת מידבא , ובך המצב גם במוית עואד ( שזוהתה בטעות עם מראה , שעדיין אינה מזוהה בוודאות ויש , כנראה , לזהותה עם אחת הנביעות בצפון הערבה . ( באתרים אלה ובאחרים , וגם בדרום הערבה , כגון ביטבתה , פסק הישוב  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל