מערת המכפלה לפי אלה מסעי בני ישראל — דף ‭.'ב‬ מתוך ספרו של צבי אילן, קברי צדיקים בארץ־ישראל