ביקורת ספרים

אליהו שטרן חיאנים , דרבים ופונדקים 191 עמי , הוצאת כרטא תשנ"ז הספר , במתכונת אלבומית צבעונית מפוארת ומאירת עיניים , סוקר 68 ח'אנים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית , ו 14 מבנים מימי ההתיישבות היהודית החדשה , שכונו בטעות הח'אנים בערבית , תפוצתם בארץ ובסביבתה , שימושיהם המגוונים ( כגון לאכסון ולאחסון , לגביית מס , למסחר , ( צורתם ומתקניהם , מיקומם — לצד הדרכים ובערים , ופרק על הדרכים הראשיות בארץ לתקופותיהן . עיקר הספר מתמקד בתאור הח'אנים השונים , בליווי מפות המצביעות על מיקומו של הח'אן במערכת הדרכים בארץ , מפת איתור וזיקה לסביבתו הקרובה , איורים , דרוג מצב המבנה ויחודו והנחיות כיצד להגיע אליו . ארגון הערכים אחיד ומאיר עיניים , דבר המקל על השימוש בספר . הנספחים הם רשימה תמציתית של הח'אנים לתקופותיהם עם נתונים בסיסיים על מאפייניהם , ורשימה עם תמצית מצב השתמרותם והמלצות לשימור ולביקור . חותמים מפתחות נפרדים מועילים למקומות ולאישים . מלבד שני מאמרי יסוד על ח'אנים ( קרדום , ([ 1982 ] 20 לא פורסם מעולם בישראל מחקר יסודי בנושא , והספר שלפנינו עורר ציפיה רבה , שהתממשה רק בחלקה . בנסותו לספק " ספר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל