הוקמה ה"מכללה הירוקה"

ה"מכללה הירוקה" — המרכז ללימודי הסביבה , לימודי ארץ ישראל ותיירות — הוקמה בבית ברל ביוזמה משותפת של החברה להגנת הטבע ומכללת בית ברל . מטרת המכללה להגביר את המודעות לערכי טבע ונוף ולנושאי הסביבה על רכיביה השונים , להרחיב דעת ולהקנות השכלה ומיומנות שיטתיות בנושאים אלו . הקורס מיועד למורים , למדריכים ולכל המבקשים להתמחות ולעסוק בנושאים סביבתיים . בשלב ראשון תציע המכללה קורסים וימי עיון בנושאים רלוונטיים . מפגש ראשון ( 5 / 9 ) יוקדש לערכי טבע וסביבה באזור תל אביב . המכללה תעסוק בתהליכים במכלול הנופי , התרבותי והחינוכי ערכי בתחום ארץ ישראל , בהקשרים המרחביים ובראיה רב תחומית . המכללה תפתח את ההיבטים הישומיים של הנושא והקשריו לתיירות ולטיפוח תרבות הפנאי . המכללה תשלב פעולות הכשרה של כוח אדם ברמות שונות ותשקוד על גיבוש תכניות לימודים למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לילדים , לנוער ולמבוגרים , ותשתף פעולה עם גורמים נוספים לשם קידום מטרות אלו . תכנית הלימודים ב"מכללה הירוקה" מיועדת לסטודנטים , למורי דרך , לאנשי הנופים הירוקים , למורים , לגננות , לעובדים בתחומי התיירות , כמו גם לציבור הרחב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל