חידוש הצליינות הרוסית לארץ הקודש

עולי הרגל הרוסים היו תופעה מיוחדת בדורות קודמים . הם בלטו במספרם הרב , בדבקותם הדתית , אך גם בעוניים . ועם זאת , צליינות זו נחשבה בעיני רבים כ"אמיתית" ביותר , והיא נעדרה כל מטרה אחרת , למעט ביקור ותפילה במקומות הקדושים . הצליינות הרוסית לארץ ישראל פסקה כליל לפני מלחמת העולם הראשונה , ולא חודשה עד לשנים האחרונות . הדבר נבע לא רק מהעדר קשרים עם ברה"מ , אלא גם מדיכוי הכנסיה תחת המשטר הקומוניסטי . בשנים האחרונות חל שידוד מערכות בנושא זה . מעמד הכנסיה ברוסיה התחזק , ויש כיום תהליך של חזרה לדת . ראשי הכנסיה ברוסיה זוכים שוב להערכה ומעמד , ומקומו של הפטריארך הרוסי אינו נפקד בטקסים הממלכתיים החשובים . שינוי זה משפיע גם על מעמדה ופעילותה של הכנסיה הרוסית בארץ , והעליה לרגל אליה . בשנים האחרונות חידשה המשלחת הרוסית , שמרכזה נמצא ב"מגרש הרוסים" בירושלים , את פעילותה . לארץ שוגרו במרים צעירים ושאפתנים , וניתנו תקציבים למעלה ; צליינים רוסים ליד כנסיית מריה מגרלנה בגת שמנים , בצילום מראשית המאה . ( מצומצמים בשלב זה ) מארץ האם לחידוש הפעילות . ואמנם , לאחרונה נערכו עבודות שיקום מקיפות בכמה מהכנסיות ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל