כיצד לכתוב מסלול סיור?

כתיבת מסלול סיור ברמה נאותה נחשבת ל"אגוז קשה . "לפיצוח היא דורשת רגישות ומחשבה רבים , וכרוכה בעבודת שטח ובהכרה מושלמת של הנושא . הזמן הנדרש להכנת מסלול ממוצע , כרוך בעבודה של שבוע ימים ויותר , הכל בהתאם לאופי המסלול ומידת מורכבותו . כדי להקל על מלאכת הכתיבה , נבחין בשלבים אחדים . מסלול סיור הכתוב בקפידה , מן הראוי שיכלול שבעה חלקים עיקריים : ו . הקדמה . . 2 סקירה כללית על האזור ואתריו . . 3 מפת מסלול מפורטת . . 4 הסברים נלווים למפה . . 5 פרוט המסלול לשלביו , כולל לו"ז . . 6 סיכום . . 7 פרוט אפשרויות נוספות והמלצות . טרם שנתייחס לכל אחד מהשלבים , מן הראוי להביא מספר כללים . א . יותר מאשר בכל טקסט אחר , מסלול הסיור חייב להיות מרוכז וקצר , בבחינת מעט המכיל מרובה . רצוי שהיקף הטקסט לא יעלה על 3-2 , 'עמ שהם כ 1 , 000-700 מלה לכל היותר . אם נוסיף לבך את המפה והאיורים , ישתרע המסלול על כ 4 . 'עמ טקסט מעבר להיקף זה עלול להקשות ולהרתיע את הקוראים . ב . כלל בל יעבור הוא , שההסברים חייבים להתמקד במה שרואים בשטח ולהצטמצם ככל האפשר ב"הסברי רקע" ידועים ובלתי מחייבים ( שאודותם ניתן להפנות לספרות המ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל