קברי צדיקים בשומרון ובצפון הארץ, מתוך מגילת "יחוס האבות" של אורי בר' שמעון (המשך עמ' ‭.(201‬ למעלה: "ציון" שמואל הנביא ו"מדרשו" (בית הכנסת המיוחס לו) וקבר חנה, אם שמואל ברמה (נבי סמואל‭.(‬ לאחריהם: קבר יוסף הצדיק בשכם וקברי יהושע בן נון ואביו וכלב בן יפונה בכפל חרס היא "תמנת בהר אפרים"