‭.8‬ מדרשו וקברו של ר' יהודה בן בתירא בנציבין; קבר אהרון הכהן בהר ההר; בית הכנסת משה רבנו במצרים ומשמאלו אילן שהתעקם בדרך נס