‭.6‬ כלי המקדש (למעלה) והעיר יריחו מוקפת שבע חומות (למטה)