"יחוס האבות" או "אלה מסעי", מגילת המקומות הקדושים

שלמה צולר א בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים שמורות שלוש מגילות של החיבור הנודע בשם "איגרת יחוס , "האבות המתאר את המקומות הקדושים בארץ ישראל ובסביבותיה . החיבור מלווה בציורים בצבעים . שלוש המגילות כתובות על קלף , בעמוד אחד לאורך היריעות , מראש כל מגילה אל סופה . בין שלושתן יש חילופי גירסאות והבדלים בציורים . רק באחת מהן , הקדומה והמעניינת שבשלושתן ואשר רוב הדיון שלהלן ייוחד לה , נזכר בגוף הטקסט תאריך חיבורו או עריכתו , ה'רצ"ז ליצירה , ( 1537 ) ואילו באחרות חסר הקטע שבו נזכר התאריך . אין זו כתיבת מחבר , אלא העתקה שנעשתה 27 שנה לאחר מכן , כפי שנראה להלן . מגילה זו נרכשה לאחרונה 1 בתוך אוסף כתבי היד מעזבונו של הפרופסור נחמיה אלוני . היא כתובה בכתב אשכנזי רהוט למחצה , אך הכותרת , מלות פתיחה ושמות המקומות הובלטו על ידי כתיבתן בכתב מרובע , המושפע מן הכתב הספרדי איטלקי , שמזה כמה עשרות שנים היה נפוץ על ידי הדפוסים . בסוף המגילה נוספו ארבע שורות , שהכתב שבהן דהה כמעט לגמרי . קריאה חלקית של שורות אלו , המתאפשרת בסיוע קרני אולטרה סגול , ניתנת להשלמה ממקורות שיש בהם כדי לזהות מגילה זו ול...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל