זה השולחן אשר לפני ה/ קופת התמחוי והתבשיל בהישיבה הגדולה מאה שערים בעה"ק ירושלים ת"ו: בית התבשיל של הישיבה הגדולה מאה שערים. השלט הארעי בולט על הדלת: