אחד מבתי תלמוד תורה מאה שערים, ירושלים, ע''ש בצלאל בר ישראל ואשתו רחל