התלמוד תורה הגדולה מאה שערים, בית שלמה וטויבא (טובה)