תלמוד תורה בית יהודה ופייגא של הישיבה הגדולה מאה שערים