אוסף תצלומים נדיר ממאה שערים (1901/2)

אוסף התמונות שלפנינו נתייחד בנושאו , בראשוניותו ובנדירותו . התמונות המצויות בידינו מהשכונות הראשונות של ירושלים בראשיתן , הן כידוע מועטות ונדירות ביותר , ולא כל שכן , בתקופה כה קדומה , וכאשר מדובר בשכונות דתיות . המעט שיש הוא , בדרך כלל , בעל אופי אקראי , מאוחר ובאיכות ירודה . המודעות לנושא הצילום היתה כידוע מועטה בקרב הישוב היהודי ומספר היהודים שעסקו בכך בימים עברו היה מועט . ק ל וחומר כך הדבר בישוב החרדי , שבו היתה רתיעה מחידוש טכנולוגי זה ומחשיפה . מכאן תובן החשיבות הרבה של האוסף שלפנינו , משלב כה מוקדם של שכונת מאה שערים , כימות דור לאחר היווסדה . אין מדובר בתמונות בודדות ואקראיות שצולמו בחטף , אלא בתעוד שיטתי , מקצועי ומקיף של הישיבה הגדולה והחשובה ביותר בשכונה , "הישיבה הגדולה מאה שערים" על שלוחותיה ומוסדותיה , לרבות בתי הלימוד השונים ובית התמחוי . כל זאת באיכות מקצועית גבוהה במיוחד , מבחינה אמנותית וטכנית כאחת . חשיבות רבה נודעת גם למצב ההשתמרות המעולה של הצילומים . האוסף כולל 15 תמונות , בגודל ממוצע של כ 12 א 16 ס"מ , מודפסות על נייר חום ספיה עבה המקובץ באלבום קשיח . האוסף , ש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל