המחבר ליד אוהל האירוח שהקים בפאתי קיבוץ רביבים ‭,0 946)‬ בחברת שיחי מקומי