האזור בעל האקלים הים תיכוני בארץ ושני קלימוגרפים מוצבים