מראות אופייניים בכביש הערבה. שפכי עפר ועמודי מתח גבוה יוצרים מפגע נופי