זיהום אוויר במפרץ חיפה, שבו מרוכזות מרבית התעשיות הפטרובימיות בארץ