נהר שידע ימים טובים יותר: הירדן בצילום משלהי המאה ה־9ו