"כיבוש השממה" לא תמיד הטיב עם נוף הארץ, ולא אחת פגע בנוף הטבעי. בתמונה; ייבוש ביצות כבארה בשנות העשרים