פיתוח מול שלמור ואיכות הסביבה בישראל

מוטי קפלן מבוא השמירה על ערכי נוף וטבע והדאגה לאיכות הסביבה הם נושאים שעלו רק בעשרות השנים האחרונות לסדר היום . במשך אלפי שנים לא היתה לאדם כמעט כל השפעה על הסובב . האוכלוסיה היתה מעטה , ומרחבי הקרקע , המים והאוויר היו גדולים דיים למעלה : נוף בשמורת החולה . בשנות החמישים ניגשו לאחד ממפעלי הפיתוח הגדולים בארץ : ייבוש ביצות החולה . "בלהט היצירה וכיבוש השממה" נכחדו מאות מינים של צמחים ובעלי כנף . היתה זו גם נקודת מפנה בתולדות השימור שבישרה את ייסודה של החברה להגנת הטבע . לשאת את כל פעולותיו . התעשיה והטכנולוגיה היו פשוטות או חסרות , וללא השפעות לוואי , והמעט שהיה , נטמע בסובב . כלי העבודה והחרושת , מוצרי המזון והלבוש — כולם באו מן החי והצומח או ממוצרים טבעיים . הפסולת שיצר האדם היתה אורגנית ברובה , ונספגה בקלות בסביבה . החששות של האדם היו תמיד מן הבלתי צפוי , כמו רעידות אדמה או פגעי מזג האוויר , שטרדו את מנוחתו , בעוד שיחסו לטבע התבטא ברצון להדבירו , לכובשו ולנצלו לצרכיו . השתלטות מוחלטת על הסביבה והסבת נזקים , כלל לא עלתה על הפרק . השינוי בקנה מידה היסטורי התרחש באחת . חל גידול דרמטי באו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל