"סירת לשו" בכנרת נס גילויה ושימורה

מנדל נון שני מקורות היסטוריים מספרים לנו על כלי השיט הקדומים בכנרת ; יוסף בן מתתיהו והאוונגליונים . לרשותו של יוסף בן מתתיהו , מפקד הגליל בימי המרד הגדול , עמד גם צי ספינות של הקנאים . הצי , שבסיסו היה במגדל , כלל סירות דייגים וספנים שפעלו בכנרת והצטרפו למרד . יוסף מתאר את גורלם של לוחמים אלו במהלך המרד ובכלל זה את הקרב האחרון . כשפרצו הרומאים למגדל , עלו הלוחמים על הסירות שהיו מוכנות למלחמה בים והפליגו הרחק מהחוף . הרומאים עלו עליהם בכוחות עדיפים ותוצאות הקרב היו בלתי נמנעות . מי הכנרת האדימו מדם ההרוגים , ולוחמים רבים טבעו בים עם סירותיהם ; החוף היה זרוע שברי סירות וגוויות אדם , ואיש לא נמלט . האוונגליונים מספרים על פעילותו של ישו לחופי הכנרת , בשנים 31-28 לסה"נ . ישו התגורר בביתו של שמעון פטרוס הדייג בכפר נחום . הוא דרש בפני דייגים וספנים מתוך סירה . הוא הפליג בסירה במסעותיו , סייע לדייגים במלאכתם וחילץ אותם מסערות . למעלה פסיפס ממגדל ( מאה ראשונה לסה"נ , ( ובו תאור של סירה הדומה לזו שנתגלתה בכנרת . שמור כיום ליד המנזר הפרנציסקני בכפר נחום . לקריאתו נטשו תלמידיו הדייגים את סירותיה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל