ציור קיר המתאר את ישו והשליחים, שנחשף על הקיר המערבי בקרית הממשל. הכתובת ביוונית מבקשת את רחמי האל לבהמות המשא