שבר של כתובת יוונית מאזור קריח הממשל, הכוללת העתק של צו אימפריאלי העוסק בין השאר בשעורי התשלומים שפקידי בית המשפט רשאים לגבות עבור שרותים שונים