הכפר המוסלמי בבניאס, שקם על שרידי בניאס ההיסטורית (צילום מ־‭(1971‬