שרידי בית המרחץ הביזאנטי (בתוך מבנה הארמון הרומי שהוסב לבית מרחץ)