החלק המזרחי של הארמון מימי אגריפס השני (בחזית התמונה)