מקום מקדש האל פאן ליד המערה ובו גומחות פולחניות שהוקדשו לו. בחפירות שנערכות בשנים האחרונות, נתגלו שרידי מקדש פאן