נערים חומקים דרך גדר החייל שהקיפה את השכונה במלחמת העצמאות