בית במקור־חיים שנשרף במאורעות תרפ"ט (צולם באוגוסט 929ו)