ציור של הזוג הקיסרי באולם הכנסיה, בתקרה מעל העוגב (לאחר שנפגע ברעש של 927ו)