יעקב יהושע ‭5)‬ם9‭982-ו‬ו‭,(‬ סופר וחוקר העדה הספרדית (אביו של א.ב. יהושע)