מצבת הרב יקיר אסטרוג גירון, רבה של קושטא ‭(1874-1813)‬