מצבתו של אברהם לוי איש משמר העם שנקבר בהר הזיתים ערב מלחמת העצמאות (הקבר נמצא רק ב־ו99ו‭(!‬