מצבת יעקב פרנס. בני משפחה זו היו ממונים על בית הקברות הספרדי וטיפולו מאז המאה ה־18