מצבת אברהם גרשון מקוטוב, גיס הבעש"ט, האישיות האשכנזית המפורסמת ביותר שנקברה בחלקה הספרדית ומהמצבות הראשונות בחלקה זו