מצבה נדירה של הילדה יהודית לוי בת התשע (נעקרה ונמצאת שלא במקומה)