מצבת קברו של הרב פרי חדש (חזקיהו בן דוד דה סילווה) מדרום־מערב למצבת אור חיים