מצבות יהודיות קדומות ליד קבר זכריה. נהרסו או הורחקו ברובן לאחר 1948